EGR-VENTILER

EGR-ventiler är känsliga komponenter, som återleder avgaser och ger lägre co-värden. Att renovera en ventil enligt biltillverkarnas specifikationer kräver teknisk precision. Behovet av renoverade EGR-ventiler har vuxit i takt med att allt fler kör dieselbilar.