HEM

Moderna Diesel Partikel Filters begränsade livslängd är ett relativt nytt och växande problem. Filtret täpps igen i förtid. Stadskörning, korta körsträckor, eller problem med mjukvaran, gör att det inte får jobba i rätt temperatur. Att byta till ett nytt DPF blir en kostsam överraskning för bilägaren, eller biltillverkaren.

På UBD Cleantech finns lösningen.

Vi har utvecklat en patenterad metod för renovering av DPF.  Effekten återställs till minst 95%. Även små volymer innebär stora besparingar, ekonomiskt och miljömässigt.

Att nytillverka ett Diesel Partikel Filter belastar miljön med 25,6 kg koldioxidutsläpp. Att renovera samma filter belastar miljön med endast 3,3 kg koldioxidutsläpp.