OM OSS

UBD Cleantech, en del av Autocirc.
Autocirc uppdrag tillsammans med deras dotterbolag är att optimera återanvändningen av bildelar och skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi och en hållbar framtid.

UBD Cleantech har sedan starten 1970 byggt upp ett gediget kunnande och ett stort kontaktnät, inom renovering av reservdelar till den europeiska bilindustrin.

Vår affärsidé: Vi erbjuder fordonsindustrin miljö-mässigt och finansiellt attraktiva komponenter som genom professionell renovering återställs enligt tillverkarnas kvalitetsspecifikationer.

Vår vision: Genom att erbjuda högteknologiska renoveringslösningar, processäkrad kvalitet och en kostnadseffektiv produktion med minimal miljö-påverkan skall UBD bli Europas ledande renoveringsföretag av vitala fordonsdetaljer inom valda verksamhetsområden.

Vår affärsstrategi: Etablera långsiktiga och för alla parter lönsamma samarbetsavtal genom en stadig tillväxt av förstklassiga produkter, hög service, effektiv logistik och minskad global miljöpåverkan.

Produktionsanläggningar: Verksamheten är förlagd till Sverige och Polen, med produktion i moderna anläggningar som motsvarar fordonsindustrins samtliga krav för kvalitetsrenovering.