OM OSS

UBD Cleantech har sedan starten 1970 byggt upp ett gediget kunnande och ett stort kontaktnät, inom renovering av reservdelar till den europeiska bilindustrin.

Vår affärsidé: Vi erbjuder fordonsindustrin miljö-mässigt och finansiellt attraktiva komponenter som genom professionell renovering återställs enligt tillverkarnas kvalitetsspecifikationer.

Vår vision: Genom att erbjuda högteknologiska renoveringslösningar, processäkrad kvalitet och en kostnadseffektiv produktion med minimal miljö-påverkan skall UBD bli Europas ledande renoveringsföretag av vitala fordonsdetaljer inom valda verksamhetsområden.

Vår affärsstrategi: Etablera långsiktiga och för alla parter lönsamma samarbetsavtal genom en stadig tillväxt av förstklassiga produkter, hög service, effektiv logistik och minskad global miljöpåverkan.

Produktionsanläggningar: Verksamheten är förlagd till Sverige och Polen, med produktion i moderna anläggningar som motsvarar fordonsindustrins samtliga krav för kvalitetsrenovering.