SERVOPUMPAR

Trasiga servopumpar är kostsamt att ersätta med nytillverkade. Vi demonterar, byter ut delar och renoverar dem till en standard som motsvarar nya. Biltillverkarnas egna specifikationer ligger till grund för hur arbetet utförs.